POSLEDNJI DAN ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2017. GODINU JE 28. FEBRUAR 2018. GODINE

Datum objave: 22-02-2018


Članom 35. Zakona o računovodstvu propisano je da su pravna lica i preduzetnici dužni da, za statističke i druge potrebe, dostave Agenciji za privredne registre do kraja februara 2018. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj (tj. za 2017. godinu).

 

Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, dužna su da do kraja februara 2018. godine dostave Agenciji Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj (tj. za 2017. godinu).

 

Ovi izveštaji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

 

Za pravna lica i preduzetnike koji su, uz izveštaje za statističku obradu iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavili i ostale finansijske izveštaje i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona, odnosno izjavu da dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje, smatraće se da su ispunili i obavezu dostavljanja tih izveštaja za javno objavljivanje.