POSLEDNJI DAN ZA ISPRAVKU NEDOSTATAKA U PODACIMA ZA STATISTIČKE POTREBE JE SREDA 28. MART 2018. GODINE

Datum objave: 23-03-2018


Podsećamo obveznike kod kojih su u postupku obrade izveštaja za statističke potrebe (SI) ili izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (SI_GFI) za 2017. godinu, utvrđeni nedostaci koji onemogućavaju unos podataka iz dostavljenih izveštaja u bazu podataka za statističke potrebe, da su dužni da najkasnije do srede 28. marta 2018. godine, dostave dopunu po tim izveštajima.

 

Napominjemo da ukoliko obveznik ne otkloni predmetne nedostatke u ostavljenom roku, podaci iz dostavljenog izveštaja neće biti uneti u bazu podataka za statističke potrebe.