Postupak upisa i vođenja Evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača

Datum objave: 24-01-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 9/2022 objavljen je Pravilnik o sadržini prijave, načinu vođenja Evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis, kojim se bliže propisuju:

  • uslovi za upis u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača (u daljem tekstu: Evidencija),
  • sadržina prijave za upis u Evidenciju,
  • način vođenja Evidencije i
  • uslovi za upis u pogledu odgovarajućih kadrovskih, materijalnih i tehničkih kapaciteta i odgovarajućeg iskustva, stručnosti i veštine predstavnika udruženja, odnosno saveza udruženja u oblasti zaštite potrošača.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 29. januara 2022. godine.