Postupanje Poreske uprave u pogledu ispunjenosti uslova za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja

Datum objave: 21-04-2020


Poreska uprava je na svom sajtu objavila Obaveštenje o postupanju u skladu sa odredbama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID 19 ("Službeni glasnik RS", broj 54/2020 - dalje: Uredba).

Poreska uprava će:

  • od 4. maja 2020. godine izvršiti odlaganje dospelosti za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica i akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za one privredne subjekte koji su se opredelili i ispunjavaju uslove za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja;
  • od kraja meseca aprila, sačiniti spisak privrednih subjekata koji će biti predmet provere ispunjenosti uslova da nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, počev od 15. marta 2020. godine pa do 10. aprila 2020. godine, odnosno do 30. aprila 2020. godine;
  • odlaganje dospelosti akontacije za mesec mart 2020. godine, koje su proknjižene na kartici poreskih obveznika, evidentirati u poreskom računovodstvu 4. maja 2020. godine, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za korišćenje pogodnosti;
  • dospelost akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj mesec 2020. godine, odložiti do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za akontacije poreza na dobit koje dospevaju za plaćanje 15. aprila 2020. godine, 15. maja 2020. godine i 15. juna 2020. godine do predaje konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za odgovarajući poreski period;
  • dospelost akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine, odložiti do predaje konačne poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

Privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, biće izvršena uplata direktnih davanja, kao i odlaganje dospelosti akontacija poreza na dobit, odnosno poreza i doprinosa na prihod od obavljanja samostalne delatnosti.