Postupanje sa knjižnim odobrenjem, odnosno knjižnim zaduženjem u SEF-u i CRF-u

Datum objave: 23-06-2022


Kako je prethodno rečeno ukinuto je automatsko umanjenje i automatsko uvećanje obaveze u CRF-u kada korisnik pošalje knjižno odobrenje, odnosno knjižno zaduženje vezano za fakturu koja je prethodno registrovana u CRF-u. Drugim rečima to znači da se prilikom izdavanja knjižnog odobrenja, odnosno knjižnog zaduženja, u SEF-u ne obeležava polje za slanje dokumenata u CRF.

To je iz razloga što sada korisnik ima obavezu da ručno umanji, odnosno uveća obavezu registrovanu u CRF-u. Da bi to uradio, prema poslednjim instrukacijama Ministarstva finansija od 23. juna 2022. godine, neophodno je da korisnik prvo, preko SEF-a registruje knjižno odobrenje, odnosno knjižno zaduženje čime će taj dokument - knjižno odobrenje, odnosno knjižno zaduženje dobiti sopstveni broj.

Ovaj sopstveni broj kod ručnog umanjenja, odnosno uvećanja obaveze u CRF-u treba upisati u polje "Broj knjižnog odobrenja / broj knjižnog zaduženja", i na taj način će se izvršiti korekcija iznosa preostale obaveze u CRF-u.