Potpisan je i objavljen Aneks IV Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije

Datum objave: 26-11-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 142/2020 objavljen je Aneks IV Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije (dalje: PKU), koji stupa na snagu 26. novembra 2020. godine.

Dopunama PKU utvrđeno je pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću.

Detaljnije o navedenom Aneksu PKU možete da se informišete u našem časopisu Pravnik, kao i u elektronskom paketu IPC.RaP.