Potpisan je i objavljen Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove

Datum objave: 20-04-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 58/2020 objavljen je Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (dalje: PKU), koji stupa na snagu 21. aprila 2020. godine.

Dopunama PKU utvrđeno je pravo na naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 zbog koje je proglašeno vanredno stanje.

Detaljnije o navedenom Aneksu PKU možete se informisati u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.FiP.