Potpisan je i objavljen Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

Datum objave: 03-07-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 93/2020 objavljen je Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje (dalje: PKU), koji je stupio na snagu 1. jula 2020. godine.

Dopunama PKU utvrđeno je pravo na naknadu plate za vreme odsustva sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću.

Detaljnije o navedenoj dopuni ovog kolektivnog ugovora možete da se informišete u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.FiP.