Potpisane su i objavljene dopune posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda

Datum objave: 30-06-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 92/2020 od 29. juna 2020. godine objavljeni su sledeći posebni kolektivni ugovori koji su stupili na snagu 29. juna 2020. godine:

  • Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
  • Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija.

Dopunama navedenih kolektivnih ugovora utvrđeno je pravo na naknadu plate za vreme privremenog odsustvovanja sa rada zbog zarazne bolesti COVID-19.

Detaljnije o navedenim dopunama ovih kolektivnih ugovora možete da se informišete u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.FiP.