Povećana osnovica zaposlenima u predškolskom obrazovanju na 3.130,26 dinara

Datum objave: 02-06-2019


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30.5.2019. godine izmenila Zaključak Vlade RS 05 broj 121-164/2019 od 16.1.2019. godine i utvrdila novu osnovicu za obračun i isplatu plata zaposlenih u predškolskom obrazovanju u iznosu od 3.130,26 dinara.

Donošenjem Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, u članu 27e stav 52. tačka 4) utvrđeno je da će predškolske ustanove imati povećanje plate, počev od plate za maj 2019. godine.