Povećana visina naknade za putarinu

Datum objave: 09-07-2019


U Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018), izvršene su izmene  u Prilogu 10, Tabela 10. Visina naknade za putarinu.

Izvršenim izmenama povećana je visina naknade za putarinu, i to prema sledećoj tabeli:

Kategorija vozila

Osnovica

Visina naknade (u dinarima), zaključno sa 15.7.2019.

Visina naknade (u dinarima), od 16.7.2019.

% povećanja nakanade

I

km

3,6364

4,0728

12%

IA

km

1,8182

2,0364

12%

II

km

5,4546

6,1091

12%

III

km

10,9092

12,2183

12%

IV

km

21, 8184

24,4366

12%

Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasnik RS", broj 49/2019), stupa na snagu 16. jula 2019. godine.