Povećanje penzija, a potom i fazno povećanje plata u javnom sektoru

Datum objave: 05-10-2018


Prema saopštenju Ministarstva finansija prva mera koju nadležno ministarstvo preduzima je ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija, čime će penzije u odnosu na mart 2014. godine biti povećane između 7,91 i 13,3%. Takođe predviđeno je fazno napuštanje Zakona o privremenom smanjenju plata u delu koji je obavezivao javna i javno-komunalna preduzeća da uplaćuju u republički budžet iznos uštede po osnovu smanjenja plata. Što se tiče povećanja plata, plate će se povećavati u fazama o čemu će se konkretniji podaci dati do kraja oktobra.