Povećanje plata za zaposlene u predškolskim ustanovama - od plate za maj 2019. godine

Datum objave: 30-04-2019


Zakonom o dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 30/2019) koji je stupio na snagu 30. aprila 2019. godine predviđa se povećanje plata za zaposlene u predškolskim ustanovama za 9%, umesto ranije predviđenih 7%, a koje se primenjivalo počev od plate za januar 2019. godine.

Dodatno povećanje plata u 2019. godini za zaposlene u predškolskim ustanovama primenjivaće se počev od plate za maj 2019. godine.

Na ovaj način izvršeno je usklađivanje osnovica za obračun i isplatu plata u predškolskim ustanovama sa osnovicama za obračun i isplatu plata u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, saglasno članu 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 (dr. zakon) i 10/2019).