Pravilnik o ugovaranju sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu

Datum objave: 06-01-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 143/2022, objavljen je Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu. Pravilnik je u primeni od 1. januara 2023. godine.

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora za 2023. godinu između RFZO i davalaca zdravstvenih usluga, kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za njihov rad, odnosno način plaćanja zdravstvenih usluga, kao i drugih troškova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, postupak konačnog obračuna sa davaocima zdravstvenih usluga na osnovu ugovora povodom ostvarivanja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu po završenoj kalendarskoj godini, kao i druga pitanja od značaja za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga.

Na osnovu ovog pravilnika, ugovori se zaključuju do 31. januara 2023. godine, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u časopisu Budžet br. 5/2023 (koji je u pripremi) kao i u elektronskim paketima IPC-a.