Praznovanje Sretenja - Dana državnosti Srbije

Datum objave: 12-02-2021


Sretenje - Dan državnosti Srbije je državni praznik koji se prema članu 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon), praznuje neradno 15. i 16. februara.

U 2021. godini, u skladu sa Zakonom, 15. februar (ponedeljak) i 16. februar (utorak) su neradni dani za sve zaposlene.

Detaljnije o pravima zaposlenih koji (ne)rade u dane državnog praznika, na naknadu zarade za odsustvovanje sa rada u dane državnog praznika i uvećanu zaradu za rad u dane državnog praznika, možete se informisati u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.JaN, odnosno u štampanom izdanju časopisa Pravnik br. 2.