Predlog povećanja plata za zaposlene kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OSO

Datum objave: 12-11-2021


Predlogom izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu očekuje se povećanje plata počev od plate za decembar 2021. godine i to:

  • zaposlenima u Ministarstvu odbrane - za 8%,
  • zaposlenima u zdravstvenim ustanovama - za 8%,
  • zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite - za 8%,
  • zdravstvenim radnicima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija - za 8%,
  • zdravstvenim radnicima u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije - za 8%,
  • ostalim zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje (osim Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika) - za 7%.

Navedeno povećanje plata u sektoru države prema procenama je održivo i ne kreira spoljnu, niti unutrašnju neravnotežu.

Narodna banka Srbije za 2022. godinu očekuje kretanje inflacije u granicama cilja od 3%, sa dozvoljenim odstupanjima ±1,5 p.p.