Predlog rebalansa budžeta Republike Srbije za 2021. godinu

Datum objave: 19-04-2021


Na 48. sednici Vlade Republike Srbije od 15. aprila 2021. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Rebalans budžeta za 2021. godinu. Rebalansom su obezbeđena sredstva za treći paket ekonomskih mera pomoći građanima i privredi u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, koje je donela Vlada Republike Srbije u 2021. godini. Novi set mera podrazumeva:

  • direktnu pomoć privrednim subjektima u privatnom sektoru,
  • podršku ugostiteljskoj i turističkoj privredi,
  • turističkim vodičima i turističkim pratiocima,
  • podršku radu hotelske industrije,
  • podršku radu autobuskih prevoznika,
  • jednokratnu novčanu pomoć svim punoletnim građanima,
  • jednokratnu novčanu pomoć licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje,
  • jednokratnu novčanu pomoć svim korisnicima penzija, privremenih naknada – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda za PIO
  • produženje garantne šeme u svrhu održavanja likvidnosti privatnog sektora.

Takođe, rebalansom budžeta obezbeđena su sredstva za dodatno finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata, kao i nedostajuća sredstva po određenim kategorijama rashoda kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje korisnika budžeta Republike Srbije, a kod pojedinih korisnika je izvršena i preraspodela sredstava u skladu sa dosadašnjom dinamikom izvršenja i iskazanim potrebama.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje državnih organa i organizacija. Takođe, neophodno je da omogući nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka za finansiranje plata, penzija i socijalnih davanja, kao i da se obezbede dodatnih sredstva radi finansiranja zdravstvene zaštite u cilju zaštite javnog zdravlja stanovništva i ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.