Predlog rebalansa budžeta za 2019. godinu

Datum objave: 17-09-2019


Prema Predlogu rebalansa budžeta za 2019. godinu koji stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" trebalo bi da se stvori veći fiskalni prostor i time mogućnost da se tokom 2019. godine obezbedi:

- povećanje plata (povećanje osnovice počev od plate za novembar)

- dodatno finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata, kao i

- nedostajući deo sredstava po određenim kategorijama rashoda.

Najznačajnije promene očekuju se kod sledećih budžetskih korisnika:

- U okviru razdela 6 - Sudovi i 8 - Tužilaštva - očekuje se povećan obim sredstava za redovan rad sudova i tužilaštva;

- U okviru razdela 16 - Ministarstvo finansija - očekuje se povećan obim sredstava za konverziju dela duga građana za stambene kredite uzete u švajcarskim francima na osnovu Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Takođe, očekuje se povećanje iznosa sredstava za rashode po osnovu otplata kamata;

- U okviru razdela 22 - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - očekuje se povećan obim sredstava za izgradnju putne infrastrukture i to za realizaciju projekta izgradnje autoputa E-763, deonica Obrenovac-Ljig, za izgradnju autoputa E-761, deonica Pojate - Preljina i autoputa Beograd - Sarajevo;

- U okviru razdela 26 - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - očekuje se povećan obim sredstava za podršku realizaciji opšteg interesa u naučno-istraživačkoj delatnosti;

- U okviru razdela 30 - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - očekuje se obezbeđenje dodatnih sredstva za isplatu naknada u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.