Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

Datum objave: 24-11-2022


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o budžetu za 2023. godinu koji je upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje. U skladu sa zakonskom procedurom, a prema rokovima utvrđenim budžetskim kalendarom, očekuje se usvajanje Predloga zakona koji će stupiti na snagu po objavljivanju u "Službenom glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Budžet Republike Srbije za 2023. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

 

2022.

2023.

Ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.709.543.207.000

1.843.364.249.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.817.283.516.000

1.964.662.982.000

Budžetski suficit/deficit

-107.740.309.000

-121.298.733.000

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

18.200.000.000

25.500.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

153.159.691.000

117.201.267.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-279.100.000.000

-264.000.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

756.600.000.000

1.246.700.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

538.784.874.000

655.100.000.000

Neto finansiranje

279.100.000.000

264.000.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

-61.284.874.000

 

327.600.000.000

Opširnije tekst pogledajte u Budžetu broj 22/2022.