Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima

Datum objave: 18-11-2019


Vlada Republike Srbije je usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima koji je upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje.

Cilj predloženih dopuna Zakona o javnim preduzećima je pojačavanje odgovornosti direktora javnog preduzeća u izbornoj kampanji. Predloženim dopunama zakona uvode se dodatni razlozi za razrešenje direktora, koji se odnose na korišćenje resursa javnog preduzeća za promociju političkih stranaka bez naknade, a dopunjene su i kaznene odredbe za prekršaj odgovornog lica u javnom preduzeću u slučaju da postupa suprotno zabrani. 

Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Detaljnije o Predlogu Zakona u narednom broju časopisa REVIZOR i IPC elektronskim paketima.