Predlog Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu

Datum objave: 18-04-2019


Vlada Srbije usvojila je Predlog Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, i isti dostavila u Narodnu skupštinu na usvajanje.

Predlogom Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu predlaže se da osnovica za obračun isplata plata zaposlenima u predškolskim ustanovama, ne može biti niža od osnovice za obračun i isplatu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

To znači da se predlaže da, zaposleni u predškolskim ustanovama ostvaruju pravo na uvećanje plate za 9%, a uvećanje plate vršiće se počev od plate za maj mesec 2019. godine.

Ukoliko se usvoji predloženi tekst, navedena dopuna zakona stupila bi na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".