PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

Datum objave: 18-08-2017


Na sednici Vlade RS usvojen je Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju kojim će se, po usvajanju omogućiti priznavanje elektronskih dokumenata kao i papirnih, uključujući i različite nivoe identifikacije fizičkih i pravnih lica.

 

Zakon uređuje i elektronski potpis, elektronski pečat, vremenski žig, elektronsku dostavu i elektronsko čuvanje dokumenata, što će omogućiti jednostavnu i jeftiniju upotrebu kvalifikovanih elektronskih sertifikata, razmenu dokumentacije u elektronskom obliku i uništavanje papirne dokumentacije kada je obezbeđena usluga kvalifikovanog elektronskog čuvanja.

 

Radi primene Zakona predviđeno je da se donese 17 podzakonskih akata kojima će se definisati e-identifikacija, e-dostavljanje, e-čuvanje, e-potpis u "klaudu" i druge usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i uspostavljanje mreže pružalaca usluga od poverenja.