PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Datum objave: 15-06-2018


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Predlog zakona) i uputila ga Narodnoj skupštini RS na usvajanje.

 

Ovim Predlogom zakona predložene su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017) koji će se primenjivati od 1. jula 2018. godine i to:

- definisani su iznosi, način isplate i usklađivanje iznosa roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete;

- izvršene su korekcije odredaba koje se odnose na pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta i prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta u pogledu jasnijeg definisanja osnovica koje se uzimaju kao relevantne u periodu korišćenja pojedinačnih prava, a od uticaja su na obračun visine naknade zarade odnosno naknade plate i ostale naknade, kao i neophodne korekcije koje su uslovljene direktnom isplatom prava na račune korisnika;

- izvršena je i korekcija u pogledu prihoda koji su od uticaja na ostvarivanje prava na dečiji dodatak, a vezani su za nove iznose roditeljskog dodatka za treće i četvrto dete kao i

- neophodne dopune koje se odnose na zaštitu podatka o ličnosti.

 

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom pretplatnici IPC-a mogu se informisati odmah po objavljivanju u "Službenom glasniku RS", u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor i Budžet.