PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA

Datum objave: 23-05-2018


U skupštinsku proceduru dostavljen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama na usvajanje, jer je tokom primene Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 139/2014) uočeno da se pravni okvir navedenog zakona može unaprediti, odnosno da je moguće postići viši nivo zaštite korisnika platnih usluga.

 

Istovremeno pojavila se objektivna potreba zamene računa kod pružaoca platnih usluga, koja je za korisnike do sada predstavljala veoma složen proces, uključujući i smanjenje troškova korišćenja usluga povezanih sa platnim računima, kao i povećanje transparentnosti i konkurentnosti na tržištu.

 

Odmah po donošenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama objavićemo komentar donetih izmena i dopuna Zakona sa bližim objašnjenjima njegove primene.