Predlog Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Datum objave: 18-04-2019


Vlada Srbije usvojila je Predlog Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i uputila ga u Narodnu skupštinu na donošenje po hitnom postupku.

Zbog konstantnog jačanja kursa švajcarskog franka u prethodnom periodu, i pored mera koje su preduzimale Vlada Srbije i Narodna banka Srbije na polju rešavanja ovog problema, pozitivni efekti na korisnike ovih kredita nije u dužem periodu bilo. Jedini način da se ovaj problem reši za 16.814 građana, država je smatrala da se može rešiti samo donošenjem zakona.

Predlog zakona polazi od toga da se ostatak duga konvertuje iz švajcarskih franaka u evre i uveća za iznos dospele, a nenaplaćene kamate na dan konverzije, i dobijeni iznos umanji za 38%. Zatim se dobijeni iznos uvećava za odgovarajuću kamatnu stopu u zavisnosti da li je banka na dan 31.3.2019. godine, imala u svojoj ponudi stambene kredite u evrima po istoj vrsti i ročnosti kao krediti u švajcarskim francima.

Ukoliko se donese ovaj poseban zakon po hitnom postupku, isti bi stupio na snagu osam dana po objavljivanju u "Službenom glasniku RS".