Predlog zakona o sprečavanju korupcije razmatra se u redovnoj skupštinskoj proceduri

Datum objave: 15-05-2019


Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja koje je u toku nalazi se Predlog zakona o sprečavanju korupcije. Ovim Predlogom Zakona uređuje se položaj i odgovornost Agencije za sprečavanje korupcije, tretira se pitanje sukoba interesa, zatim pitanje kumulacije javnih funkcija, obavezno prijavljivanje imovine i prihoda lica koja obavljaju javnu funkciju.

Takođe, predmet novog zakona jeste zabrana javnim funkcionerima da imaju privatni interes koji utiče na obavljanje javne funkcije, kao i nespojivost poslova sa obavljanjem javne funkcije u smislu davanja saveta, osnivanje privrednih društava, učešće privatnog kapitala u privredna društva od strane lica koja obavljaju javnu funkciju itd.

Osim navedenog, Predlog zakona propisuje da lice koje obavlja javnu funkciju ne može da bude član udruženja, ne može da bude zastupnik udruženja, potom ne može da ima funkciju u političkoj stranci itd. Pitanje primanja poklona zaslužuje posebnu pažnju u smislu da javni funkcioner ili član porodice ne sme da prima poklone, izuzev protokolarnog i prigodnog poklona. Obaveza lica koje obavlja javnu funkciju jeste i dostavljanje Izveštaja Agenciji o visini imovine i prihodima koje ostvaruje za vreme obavljanja javne funkcije. 

Ukoliko se usvoji Predlog zakona o sprečavanju korupcije, Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 (odluka US), 67/2013 (odluka US), 112/2013 (autentično tumačenje) i 8 /2015 (odluka US)).