Predložene je dopuna Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Datum objave: 09-10-2023


Predložene je dopuna Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Vlada Republike Srbije je usvojila i uputila u skupštinsku proceduru Predlog zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Predloženom dopunom u članu 4. ovog zakona stvara se osnov da se za vozila koja se mogu registrovati za period kraći od jedne godine, porez na upotrebu motornih vozila plaća u iznosu srazmernom broju meseci za koji se registracija vrši, u odnosu na propisani iznos poreza za period od jedne godine.

Predloženo je da se navedena dopuna primenjuje od 1. marta 2024. godine.