Predložene su izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Datum objave: 09-10-2023


Vlada Republike Srbije usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru PREDLOG zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju.

Najznačajnije predložene izmene odnose se na:

  • bliže uređenje elektronskog evidentiranja obračuna PDV obveznika PDV koji primenjuju sistem naplate;
  • izmenu roka za elektronsko evidentiranje obračuna PDV - u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda;
  • uvođenje elektronskog evidentiranja prethodnog poreza;
  • preciziranje za koje zahteve za isplatu ka subjektima javnog sektora postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.

Predloženo je da se odredbe ovog zakona primenjuju od 1. januara 2024. godine, osim odredaba koje se odnose na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza za koje je predviđeno da se primenjuju za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.