Predložene su izmene Zakona o porezima na imovinu

Datum objave: 09-10-2023


Vlada Republike Srbije je usvojila i uputila u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu.

Najznačajnije predložene izmene su:

  • Proširenje poreskih oslobođenja po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava i za slučaj kad strana država stiče nepokretnost za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva, pod uslovom reciprociteta;
  • Odlaganje roka od koga jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava do 1. januara 2025. godine (do tada će poreze po tim osnovima utvrđivati, naplaćivati i kontrolisati Poreska uprava).

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2024. godine.