Predloženo je produženje roka za ažuriranje podataka u CROSO do 31.12.2020. godine

Datum objave: 02-12-2019


Vlada RS na sednici održanoj 28. novembra 2019. godine, utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predloženim izmenama i dopunama predviđa se da Registar osiguranika, odnosno osiguranih lica, kao i evidencija obveznika doprinosa u jedinstvenoj bazi podataka, između ostalog sadrži i podatke o porezu na dohodak građana, a za Poresku upravu da ovaj podatak ažuriran dostavlja Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: Centralni registar).

Predloženo je i produženje roka za preuzimanje poslova vođenja Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava od strane Centralnog registra do 1. januara 2021. godine. Takođe, predloženo je i produženje roka za ažuriranje podataka u Centralnom registru za podnosioce jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje za još godinu dana, odnosno do 31. decembra 2020. godine.