Prestao je da važi Pravilnik o polaganju stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Datum objave: 27-12-2019


Uprava za javne nabavke je donela Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015). Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 93/2019 i stupio je na snagu 27. decembra 2019. godine.