Prihodi od zakupa prostora u svojini Beograda uplaćuju se na uplatne račune javnih prihoda - obaveza obaveštavanja zakupaca od 1. maja 2019. godine

Datum objave: 06-05-2019


Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za imovinske i pravne poslove dao je obaveštenje broj: XX1-04-463.3-13/2019, od 15.4.2019. godine prema kojem sve ustanove i organizacije koje su korisnici nepokretnosti u svojini Grada Beograda, a koje ostvaruju prihod od davanja u zakup prostora treba sredstva po tom osnovu da se tretiraju kao prihod koji pripada gradu Beogradu, odnosno da se sredstva uplaćuju na sledeće uplatne račune:

  • za davanje u zakup poslovnog prostora na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja na račun: 840-742145843-10 – Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta
  • za davanje u zakup stanova na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja na račun: 840-745144843-51 – Zakupnina za stan u gradskoj svojini u korist nivoa gradova

U pozivu na broj odobrenja treba postupiti kako je propisano Uputstvom o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenje ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", broj 53/2017), odnosno kod poziva na broj odobrenja u delu model uneti broj 97, a u nastavku je potrebno upisati:

  • Dvocifren kontrolni broj koji se izračunava po modelu 97
  • Šifru teritorije grada Beograda 501
  • Internu oznaku Sekretarijata 07
  • Broj za identifikaciju obveznika javnog prihoda po izboru (PIB, matični broj, broj rešenja i slično).
Broj modela Kontr. Broj Šifra teritorije Interna oznaka 13 brojeva za identifikaciju obveznika odnosno uplatioca, prema opredeljenju direktnog korisnika

 

Potrebno je da ustanove kao zakupodavci svim zakupcima dostave obaveštenje o broju računa na koji će se vršiti uplate, počevši od 1.5.2019. godine, kao i da o preduzetim merama obavestite Sekretarijat i Sekretarijat za finansije.