Prijava i odjava preduzetnika iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Datum objave: 05-11-2019


Na sajtu Agencije za privredne registre upućen je poziv preduzetnicima koji su u toku 2019. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, da izvrše prijavu u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja.

Prijava preduzetnika se radi elektronski, pristupom Posebnom informacionom sistemu Agencije (PIS FI sistem), ili putem linka

Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika. Ako lice koje vrši prijavu nema prethodno kreirani korisnički nalog u PIS FI sistemu, potrebno je da ga kreira i potom pristupi PIS FI sistemu.

Uputstvo za prijavu, odnosno odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika se može preuzeti na sledećem linku Korisničko uputstvo za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

Prijava u evidenciju obveznika na navedeni način nije moguća za preduzetnike koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr. koji vode dvojno knjigovodstvo). Oni prijavu rade u pisanoj formi slanjem e-maila na sledeću adresu: obveznicifi@apr.gov.rs.

Preduzetnici, koji su se jednom prijavili Agenciji za privredne registre da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ostaju obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se ne odjave, odnosno oni se ne prijavljuju ponovo (preduzetnici koji su u 2018. godini vodili poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva nemaju obavezu ponovnog prijavljivanja).

Preduzetnici koji su prestali da vode dvojno knjigovodstvo u 2019. godini mogu da se odjave iz ove evidencije.

Preduzetnici koji su privremeno prekinuli obavljanje delatnosti nisu oslobođeni obaveze podnošenja finansijskih i drugih izveštaja za 2019. godinu, ukoliko svoje knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.