Prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine može se podneti elektronski i za 2019. godinu

Datum objave: 20-07-2020


Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, postavila je na svom sajtu obaveštenje da obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, Obrazac 1 (Prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine), mogu podneti elektronski i za 2019. godinu (u prethodnom obaveštenju najavljeno je elektronsko podnošenje Obrasca 1 samo za 2020. godinu).

Dakle, od 18. jula 2020. godine Obrazac 1 se može podneti elektronski preko portala LPA (lpa.gov.rs), a za unos podataka u delu - Unos prijave, treba izabrati opciju - Prijava za utvrđivanje lokalne EKO naknade.

Napominjemo da se raspored podataka u elektronskoj formi razlikuje od papirne forme Obrasca 1, kao i da elektronska forma sadrži polje za unos godine za koju se ovaj obrazac podnosi.

Istovremeno, podsećamo da su obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine pravna lica i preduzetnici (uključujući i paušalce) čija se šifra delatnosti nalazi u Prilogu 1 Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Službeni glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019).

Rok za podnošenje Obrasca 1, za 2019. i za 2020. godinu, je 31. jul 2020. godine.