Prijavite se Privrednoj komori Srbije, ukoliko imate organizovan rad posle 20.00 časova

Datum objave: 18-03-2020


Sve kompanije koje imaju organizovan rad u noćnim smenama, tj. posle 20.00 časova, treba da se prijave Privrednoj komori Srbije (PKS), do danas 18. marta 2020. godine - do 12 časova, radi pružanja pomoći u sprovođenju mere zabrane kretanja na teriroriji Republike Srbije, u periodu od 20.00 - 05.00 časova.

Potrebno je da kompanije pošalju PKS sledeće podatke:

- naziv privrednog subjekta,

- matični broj privrednog subjekta,

- ime, prezime i kontakt podatke osobe zadužene za koordinaciju,

- sedište firme.

Navedene podatke treba poslati na mail: igor.kronja@pks.rs