Prijavljivanje poslovnih prostora i prostorija na novom Obrascu EP IPP

Datum objave: 20-01-2023


Počev od 24. januara 2023. godine, prema Pravilniku o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost ("Službeni glasnik RS", broj 139/2022), prijavljivanje poslovnih prostorija i prostora vrši se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave na Obrascu EP IPP - Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost.

Poreski obveznik nije u obavezi da dostavlja podatke koje je:

  • prijavio APR prilikom upisa u propisani registar,
  • u skladu sa drugim propisima dostavio Poreskoj upravi (zakon kojim se uređuju akcize, zakon kojim se uređuje fiskalizacija i dr.) i
  • do 24. januara 2023. godine prijavio Poreskoj upravi podnošenjem Obrasca PEP IPJ.

Poreski obveznik koji nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke, a počeo je da koristi poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavlja delatnost, dužan je da podnese Obrazac EP IPP u periodu od 24. januara 2023. godine do 29. januara 2023. godine.

Obrazac EP IPP ne podnose državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, javna preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, direktni i indirektni budžetski korisnici shodno pravilniku kojim se uređuje spisak korisnika javnih sredstava, finansijske institucije (banke, društva za osiguranje, platne institucije i dr.).