Priprema predloga finansijskog plana za 2025. godinu osnovnih škola prema Uputstvu Ministarstva prosvete Republike Srbije

Datum objave: 11-06-2024


Ministarstvo prosvete Republike Srbije osnovnim školama je dostavilo Uputstvo za izradu predloga budžeta za 2025. godinu (u daljem tekstu: Uputstvo), odnosno predloga finansijskog plana za 2025. godinu. Uputstvo je sačinjeno u skladu sa zakonskom obavezom direktnih budžetskih korisnika da u postupku pripreme i izrade Predloga zakona o budžetu za 2025. godinu, dostave predlog finansijskog i srednjoročnog plana koji sadrži i predloge finansijskih planova indirektnih korisnika Ministarstva prosvete.

Predlog finansijskog plana za 2025. godinu indirektni korisnici budžeta će u periodu od 10. do 21. juna 2024. godine unositi isključivo u aplikaciju IFISuP putem opcije "Planovi budžeta" - kao jedini mogući način dostave planova Ministarstvu prosvete, koje će unete podatke prekontrolisati i uz eventualne korekcije, u skladu sa limitima iz instrukcija Ministarstva finansija, uneti u aplikaciju za planiranje budžeta.

Detaljnije na ovu temu možete se informisati u narednom broju časopisa Budžet.