Priprema predloga finansijskog plana za 2025. godinu srednjih škola prema Uputstvu Ministarstva prosvete Republike Srbije

Datum objave: 01-07-2024


Ministarstvo prosvete Republike Srbije srednjim školama je dostavilo Uputstvo za izradu predloga programskog budžeta za 2025. godinu (u daljem tekstu: Uputstvo), odnosno predloga finansijskog plana za 2025. godinu. Uputstvo je sačinjeno u skladu sa zakonskom obavezom direktnih budžetskih korisnika da u postupku pripreme i izrade Predloga zakona o budžetu za 2025. godinu, dostave predlog finansijskog i srednjoročnog plana koji sadrži i predloge finansijskih planova indirektnih korisnika Ministarstva prosvete.

Predlog finansijskog plana za 2025. godinu indirektni korisnici budžeta - srednje škole će u periodu od 1. do 12. jula 2024. godine unositi isključivo u aplikaciju IFISuP putem opcije "Planovi budžeta" - kao jedini mogući način dostave planova Ministarstvu prosvete, koje će unete podatke prekontrolisati i uz eventualne korekcije, u skladu sa limitima iz instrukcija Ministarstva finansija, uneti u aplikaciju za planiranje budžeta

Detaljnije na ovu temu možete se informisati u narednom broju časopisa Budžet.