Privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo

Datum objave: 16-03-2020


U cilju ublažavanja posledica nestašica i sprečavanja kritične nestašice proizvoda koji su bitni za stanovništvo, a koja može nastati usled povećanog snabdevanja stanovništva (uzrokovanog širenjem virusa SARS-Cov-2), doneta je Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Službeni glasnik RS", broj 28/2020, u daljem tekstu: Odluka), kojom se vrši zabrana izvoza, u trajanju od 30 dana, i to sledećih proizvoda:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

1101 00 11 00

1101 00 15 00

Brašno od pšenice

1512 19 90 00

Ulje suncokretovo

1701 99 10 00

Beli šećer

3401 11 00 00

3401 20 90 00

3401 30 00 00

Sapuni

3402 20 90 00

3402 90 90 00

Deterdženti

3926 20 00 00

Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa

9619 00 81 00

9619 00 89 10

Pelene za decu i odrasle

4818 20 10 00

Maramice

4818 20 91 00

4818 20 99 00

Ubrusi (u rolni i na komad)

6307 90 98 00

Maske, plastične sa tekstilnim filterom

6307 90 92 00

Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu

4818 50 00 00

Odelo hirurško od papira

4818 90 10 00

4818 90 90 00

Maske papirne

4015 90 00 00

Odelo zaštitno, gumeno

4015 11 00 00

4015 19 00 00

Rukavice, gumene, hirurške i ostale

6210 10 92 00

Odelo hirurško tekstilno

2828 90 00 00

3808 94 10 00

3808 94 20 00

3808 94 90 00

3402 12 00 00

Varikina i ostali dezinfektanti

Asepsol

2207 10 00 00

2207 20 00 00

2208 90 91 00

2208 90 99 00

Alkohol

9004 90 10 00

Naočare, zaštitne

 

Ova odluka je stupila na snagu 14. marta 2020. godine.