Produžen je rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

Datum objave: 25-04-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 60/2020, objavljena je Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (dalje: Uredba), koja je stupila na snagu 24. aprila 2020 godine.

Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Detaljnije o ovoj uredbi možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i narednom broju časopisa Revizor.