Produžen je rok za unos podataka iz usvojenih godišnjih, odnosno trogodišnjih programa poslovanja

Datum objave: 18-01-2023


Ministarstvo privrede donelo je Uputstvo o načinu i rokovima dostavljanja obrazaca tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća (dalje: Uputstvo) broj 110-00-218/2021-09-03 od 27. decembra 2022. godine.

Ovim uputstvom produžen je rok za unos podataka iz usvojenih godišnjih, odnosno trogodišnjih programa poslovanja za 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu do 31. marta 2023. godine.

Uputstvom je precizirano da javna preduzeća i društva kapitala koja imaju obavezu dostavljanja tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja zasnovanih na objavljenim godišnjim finansijskim izveštajima za period od 1. januara do 31. decembra (dalje: Izveštaj), pored dostavljanja putem Informacione platforme, Izveštaj dostavljaju i štampanim putem zaključno sa Izveštajem za period 1.1.-30.6.2023. godine. Počev od Izveštaja za period 1.1.-30.9.2023. godine, dostavljanje će se vršiti isključivo putem Informacione platforme.