Produžen rok važenja PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Datum objave: 02-03-2022


Reprezentativni sindikati u oblasti prosvete na nivou Republike Srbije: Sindikat obrazovanja Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije i Vlada RS, dana 14. februara 2022. godine, zaključili su Sporazum o produženju roka važenja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("SlužbenI glasnik RS", broj 27/2022), koji stupa na snagu 5. marta 2022. godine.

Ovim sporazumom produženo je važenje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", br. 21/2015, 16/2018, 8/2019 i 92/2020, dalje: PKU), do 5. marta 2025. godine.