Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije

Datum objave: 01-03-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 17/2021 objavljen je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije koji su zaključili reprezentativni sindikat Samostalni sindikat putara Srbije i reprezentativno Udruženje poslodavaca putne privrede Republike Srbije "Putar".

Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 14/2018 i 46/2018) produžava se za period od tri godine.