Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove

Datum objave: 10-01-2024


U "Službenom glasniku RS", broj 2/2024 od 9. januara 2024. godine objavljen je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 96/2019, 58/2020 i 135/2022 (dr.propis)).

Važenje navedenog kolektivnog ugovora produžava se za naredne tri godine, odnosno do 9. januara 2027. godine.