Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija

Datum objave: 04-10-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 95/2021 objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

Navedenim aktom utvrđeni su:

  • pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške za fiskalizaciju,
  • način ostvarivanja prava,
  • postupak realizacije Programa,
  • gubitak prava na korišćenje finansijske podrške i
  • praćenje realizacije Programa.

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija, osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine, a koje mogu ostvariti samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije (poslovne jedinice koje su prijavljene Poreskoj upravi).

Pravo na finansijsku podršku u iznosu od 11.755,62 dinara može ostvariti:

  • postojeći obveznik fiskalizacije po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi;
  • novi obveznik fiskalizacije po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji, kao i za jedan elektronski fiskalni uređaj po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, počev od 15. oktobra 2021. godine i zaključno sa 31. januarom 2022. godine, a nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

O ostvarivanju prava na finansijsku podršku, detaljno se možete informisati u narednim brojevima časopisa Revizor i Budžet, kao i elektronskim paketima.

Povodom prelaska na novi sistem fiskalizacije početkom novembra organizovaćemo besplatan IPC webinar za naše pretplatnike.

Isto tako, organizovaćemo i IPC online trening "Fiskalizacija u praksi" gde ćemo detaljno obraditi relevantne zakonske odredbe i kroz praktične primere prikazati proces fiskalizacije počev od prijave poslovnih jedinica, podnošenja zahteva za bezbednosni element, izbora fiskalnog uređaja i upotrebe istog.