Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu

Datum objave: 11-05-2019


Uredbom o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS“, broj 33/2019) utvrđen je Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu.

Sredstva u maksimalnom iznosu od 40.000.000,00 dinara po odobrenom projektu opredeljena su za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i modeli u okviru koncepta "pametnih i bezbednih gradova" koji će život stanovnika u gradovima i opštinama u Republici Srbiji učiniti bezbednijim, jednostavnijim i jeftinijim, a gradove i opštine inkluzivnim, efikasnim i održivim.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja ispunjava sledeće uslove:

  • da je podnela popunjen prijavni formular - Obrazac prijave,
  • da joj račun nije u blokadi u periodu od 1. januara 2019. godine,
  • da je priložila elaborat,
  • da je izrađen detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,
  • da je izrađen detaljan budžet projekta.

Uredba stupa na snagu 18.5.2019. godine.