PROGRAM REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA 2016-2020. GODINE

Datum objave: 14-01-2016


Vlada Republike Srbije je usvojila konačnu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2016. do 2020. godine. Između ostalog cilj Programa reforme upravljanja javnim finansijama je jačanje pravnog i institucionalnog okvira za upravljanje javnim finansijama u Republici Srbiji u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima. S tim u vezi, upravljanje javnim finansijama podrazumeva planiranje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje, odnosno kontrolu praćenja napretka u procesu upravljanja javnim finansijama. Na taj način, u periodu koji sledi, želi se unaprediti makroekonomska stabilnost javnih finansija, efikasnije i svrsishodnije raspolaganje i korišćenje javnih resursa, kao i efikasnije pružanje usluga iz oblasti javnog sektora.