Propisan je novi Obrazac PP GPDG - Poreska prijava o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana

Datum objave: 30-03-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 24/2023 objavljen je Pravilnik o poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana, koji je stupio na snagu 30. marta 2023. godine.

Ovim pravilnikom propisano je da se poreska prijava o godišnjem porezu na dohodak građana podnosi Poreskoj upravi na  Obrascu PP GPDG - Poreska prijava o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana za _____ godinu.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu dužan je da podnese Obrazac PP GPDG sa tačnim podacima u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave do 15. maja 2023. godine, koji je i krajnji rok za plaćanje utvrđenog iznosa godišnjeg poreza na dohodak građana.

Detaljnije o ovom pravilniku, kao i načinu popunjavanja novog Obrasca PP GPDG možete se informisati u časopisima REVIZOR broj 10 i BUDŽET broj 9, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.