Propisan je Obrazac SL - Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava

Datum objave: 15-04-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 56/2020 objavljen je Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 15. aprila 2020. godine.

Pravilnikom je propisan Obrazac SL - Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (dalje: Obrazac SL).

Veliko pravno lice podnosi Obrazac SL u papirnom obliku neposredno organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj je sedište velikog pravnog lica i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, najkasnije do 20-og u mesecu za isplatu bespovratnih sredstava koja se vrši u sledećem mesecu.

Obrazac SL možete preuzeti i popuniti ovde.