Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2019. godinu

Datum objave: 01-03-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 13/2019 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2019. godinu, koji stupa na snagu 8. marta 2019. godine.

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2019. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope propisane Pravilnikom su:

 

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

2,72%

(2) Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

3,64%

(3) Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

5,05%

(4) Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

2,98%

(5) Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK

3,91%

(6) Na kredite u NOK i dinarske kredite indeksirane u NOK

4,25%

(7) Na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP

1,92%

(8) Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB

1,41%

 

2) za druga privredna društva:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

4,98%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

5,69%

(3) Na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

2,71%

(4) Na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

2,90%

(5) Na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

7,61%

(6) Na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

3,08%

(7) Na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

4,12%